Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2015

przebudzenie
6059 1686
przebudzenie
Miłość nie powinna prosić - mówiła - ani żądać. Miłość musi posiadać siłę, dzięki której dojdzie sama w sobie do pewności. I wtedy nie ją cokolwiek ciągnąć będzie, lecz ona zacznie przyciągać.
— Hermann Hesse
Sponsored post
feedback2020-admin
przebudzenie
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viawaterfall waterfall
przebudzenie
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety. (Rzuć wszystko i chodź się całować!)
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viadalmacija dalmacija
przebudzenie
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea viadalmacija dalmacija
przebudzenie
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawaterfall waterfall
przebudzenie
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. 
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted frommahidevran mahidevran viawaterfall waterfall
przebudzenie
przebudzenie
przebudzenie
Love  | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viawaterfall waterfall

February 02 2015

przebudzenie
2443 256b
Reposted fromtooskaa tooskaa viabawko bawko
przebudzenie
9160 1a18 500
"A potem mnie pierwszy raz czułością swoją oszołomił i dbać o mnie zaczął.I się o mnie troszczyć.I moimi zmartwieniami się zamartwiać.I moim śmiechem się śmiać.I moim smutkiem smucić.I moimi lękami bać.I moimi pragnieniami pragnąc".

Janusz Leon Wiśniewski
foto by Larry Fink
Reposted fromtez tez viamonamor monamor
przebudzenie
9089 4365
Reposted fromoutline outline viamonamor monamor
przebudzenie
"Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromSabela Sabela viawaterfall waterfall
przebudzenie
6878 0bfd
przebudzenie
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obecności osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami.
— Augusten Burroughs
Reposted fromsohard sohard viawaterfall waterfall

November 20 2014

przebudzenie
przebudzenie
7810 2590
Reposted fromkotzmarsa kotzmarsa viawaterfall waterfall
przebudzenie
3994 4389
Reposted fromBrilliant Brilliant viawaterfall waterfall
przebudzenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...